O NAS


Aktualne zaświadczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 327 o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystyki

Gwarancja ubezpieczeniowa w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Od początku działalności (rok 2010) specjalizujemy się w organizowaniu wycieczek dla szkół

Adres siedziby głównej: AMICUS TRAVEL ul. Podchorążych 4A/10, 87-100 Toruń