INFORMACJE OGÓLNE


Ceny wycieczek skalkulowaliśmy dla przykładowej grupy 41-45 uczniów wyjeżdżających z Torunia.

Każdą wycieczkę możemy zrealizować także z innych miejscowości z mniejszą lub większą liczbą osób.

Aktualne ceny wycieczek przedstawiamy TYLKO na stronie internetowej.

Wszystkie programy i ceny wycieczek są aktualne do 31.08.2020

Przyjmujemy bezpłatny udział 2-4 nauczycieli w zależności od liczebności grupy.

Program każdej wycieczki można indywidualnie modyfikować dostosowując go do zainteresowań i możliwości finansowych grupy.

Przedstawione programy wycieczek są ramowe i mogą ulegać zmianom (kolejność zwiedzania).

Warunkiem rozpoczęcia organizowania wycieczki jest wstępne zgłoszenie ze strony zainteresowanego nauczyciela.

Płatności za wycieczkę rozkładamy na dogodne raty, z tym że ostatnia rata musi zostać wpłacona najpóźniej 7 dni przed wyjazdem.

Przedstawione propozycje wycieczek mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.