OGÓLNE


Na potrzeby katalogu wszystkie ceny zostały skalkulowane dla przykładowej grupy 41-45 uczniów wyjeżdżających z Torunia.

Każda wycieczka jest możliwa do realizacji także z innych miejscowości.

Na stronach informujemy o wszystkich opłatach

Przyjmujemy bezpłatny udział 2-4 nauczycieli w zależności od liczebności grupy

Wszystkie programy i ceny wycieczek są aktualne do 31.08.2020

Program każdej wycieczki można indywidualnie modyfikować dostosowując go do zainteresowań i możliwości finansowych grupy

Przedstawione programy imprezy turystycznej są ramowe i mogą ulegać zmianom (kolejność zwiedzania)

Warunkiem rozpoczęcia organizowania wycieczki jest wstępne zgłoszenie ze strony zainteresowanego nauczyciela

Płatności za wycieczkę rozkładamy na dogodne raty, z tym że ostatnia rata musi zostać wpłacona najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem

Przedstawione propozycje wycieczek mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego