WIELICZKA-KRAKÓW-OJCOWSKI PARK NARODOWY 3 dni


Dzień 1

WIELICZKA: KOPALNIA SOLI
Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich, rocznie odwiedzany przez ponad milion turystów z całego świata. To także zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Kopalnia Soli „Wieliczka” dzisiaj to zarówno wielowiekowa tradycja jak i nowoczesność, kilkusetletnia historia i podziemne miasto z rozbudowaną infrastrukturą.

Na Trasę Turystyczną Kopalni Soli Wieliczka składają się komory i chodniki, solne i drewniane kaplice, solankowe jeziora. Spacer trasą przypomina wyprawę nie tylko w głąb Ziemi, ale także w głąb historii. Górnicze maszyny, narzędzia, ślady po ręcznym wydobyciu soli – to wszystko układa się w pasjonującą opowieść o miejscu i ludziach, którzy je tworzyli przez długie stulecia. Kolejne miejsca sakralne, a wśród nich zachwycająca kaplica św. Kingi tworzą unikatowy, bo jedyny w Europie, a może i na świecie podziemny szlak pielgrzymkowy "Szczęść Boże".

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.

Dzień 2
Śniadanie.
KRAKÓW: KATEDRA NA WAWELU, DZWON ZYGMUNTA, KRYPTY KRÓLEWSKIE
Wawel to wapienne wzgórze w centrum Krakowa, nad Wisłą, z zespołem monumentalnych zabytków o wyjątkowych walorach historycznych i artystycznych. To niezwykłe miejsce określa tożsamość Polaków, jest symbolem narodowym i kulturowym. Wawel był siedzibą polskich władców, ich nekropolią i miejscem gdzie kształtowała się historia Polski.

W Katedrze przy konfesji św. Stanisława nazywanej "Ołtarzem Ojczyzny" polscy królowie składali trofea wojenne. Król Władysław Jagiełło zawiesił tam zdobyte pod Grunwaldem chorągwie krzyżackie, a Jan III Sobieski sztandar turecki zdobyty po zwycięstwie pod Wiedniem. W Wieży Zygmuntowskiej w 1521 roku umieszczono Dzwon Zygmunta, który bije tylko w chwilach ważnych dla Krakowa i dla Polski. W kryptach katedry spoczywają polscy święci, władcy oraz najwybitniejsi przywódcy i poeci.

KRAKÓW: STARE MIASTO
Stare Miasto to miejsce magiczne. Przez stulecia królowie i ich ważni goście wjeżdżali do Krakowa przez Bramę Floriańską, mijali Rynek Główny i ulicami Grodzką oraz Kanoniczną docierali do Wawelu. Różnorodne stylowo kamieniczki, piękne rezydencje, wielowiekowe kościoły, majestatyczne obiekty uniwersyteckie oraz niezapomniany Wawel sprawiają, że łatwo tu zapomnieć o nowoczesności.

Zwiedzanie z przewodnikiem:
- Ulica Kanonicza z domem Jana Długosza
- Kościół św. Andrzeja i Kościół św. Piotra i Pawła
- Ulica Franciszkańska z Oknem Papieskim
- Kościół św. Franciszka z Asyżu i witraż Stanisława Wyspiańskiego „Bóg Ojciec”
- Historyczny dziedziniec Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Rynek Główny, Kościół Mariacki i Sukiennice
- Ulica Floriańska, Brama Floriańska, Barbakan i Planty

KRAKÓW: KOPIEC KOŚCIUSZKI I 4 WYSTAWY TEMATYCZNE
Kopiec Kościuszki to najpopularniejszy spośród czterech kopców w Krakowie usypanych bohaterom narodowym. Usypywanie kopca rozpoczęło się 15 września 1820 roku, a zakończyło 25 października 1823 roku. Usypany kopiec miał 80 m średnicy podstawy i ponad 34 m wysokości. Dziś kopiec jest udostępniony dla turystów. Ze szczytu kopca podziwiać można piękną panoramę miasta. W ramach biletu wstępu dostępne są wystawy: Kaplica Bł. Bronisławy i Kolumbarium, Wystawa Kościuszkowska, Twierdza a miasto Kraków 1846 - 1918 oraz Figury Woskowe "Polaków drogi do wolności".

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.

Dzień 3
Śniadanie, wykwaterowanie.
OJCOWSKI PARK NARODOWY: JASKINIA ŁOKIETKA
Jaskinia Łokietka zwana też Jaskinią Królewską to najpopularniejsza jaskinia w Polsce, udostępniona dla turystów. Znajduje się w około 125 m ponad dnem Doliny Sąspowskiej i jest to największa spośród wszystkich znanych jaskiń w Parku. Jej długość wynosi 320 m. Według legendy w grocie tej ukrywał się sam Władysław Łokietek przed wojskami Wacława II - króla czeskiego. Łokietka miał uratować pająk, który w otworze jaskini uwił sieć, dzięki czemu wydawała się nie zamieszkana i zapomniana, natomiast władca został do niej spuszczony wąskim otworem od strony stropu. Dlatego w grocie w Ojcowie komory noszą nazwy związane z Łokietkiem, np. Kuchnia Łokietka, Sypialnia czy Łoże Łokietka.

OJCOWSKI PARK NARODOWY: RUINY ZAMKU „KAZIMIERZOWEGO”
Powstanie zamku historia wiąże z działalnością fortyfikacyjną króla Kazimierza Wielkiego w 2 poł. XIV w. Tymczasem położenie obiektu z natury obronne wydaje się potwierdzać istnienie tu grodu znacznie wcześniej. Ma to również odbicie w przetrwałych do naszych czasów legendach. Według jednej z nich jego założycielem był lechicki książę Wiesław - szwagier Popiela - przybyły tu z nadgoplańskich stron na czele uzbrojonej drużyny, który bez walki, bez krwi przelewu stał się panem ziemi onej aż po szare fale prastarej Wistuli. Wzniósł on kilka grodów, m.in. Korzkiew, Ojców, Grodzisko, Pieskową Skałę.

OJCOWSKI PARK NARODOWY: KAPLICA „NA WODZIE”
Kaplica znajduje się w miejscu dawnych łazienek zdrojowych, które przerobiono na obiekt sakralny w 1901 roku. Kaplica usytuowana jest ponad potokiem na betonowych podporach, co wiązało się wg miejscowej tradycji z zarządzeniem cara Mikołaja II, zabraniającym budowy obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej, wobec czego kaplice zbudowano „na wodzie”.

PIESKOWA SKAŁA: MACZUGA HERKULESA
Stoi na najniższej skale zwanej Fortepianem o wysokości 8-12 m, wysokość samej maczugi wynosi około 25 m. Stanowi ona bardzo charakterystyczny element krajobrazu Doliny Prądnika. Powstała w wyniku krasowej działalności wód i dwutlenku węgla. Maczuga Herkulesa stoi jakby do góry nogami, ustawiona tak ponoć przez samego diabła, na życzenie Twardowskiego.Pierwszy raz została zdobyta przez Leona Witka z Katowic w 1933 r. Na jej szczycie znajduje się mały żelazny krzyż upamiętniający to wydarzenie. Później zdobyta została jeszcze w 1935 i 1936 r.

PIESKOWA SKAŁA: TARAS WIDOKOWY ZAMKU
Renesansowy zamek to prawdziwa perełka architektoniczna, który wita wszystkich turystów i urzeka swym pięknem. Budowla powstała jako ogniwo w łańcuchu fortyfikacyjnym, chroniącym szlak handlowy z Krakowa na Śląsk. Obecnie to jeden z nielicznych tak pięknie zachowanych zabytków architektury renesansowej w Polsce. Pierwsza wzmianka o tej warowni pochodzi z 1315 roku. Po zmiennych kolejach losu, na początku XX wieku zamek został odrestaurowany i przekształcony w pensjonat, utworzono tu także muzeum archeologiczno-przyrodnicze. Po wojnie, od 1949 roku prowadzono tu prace konserwatorskie przywracające autentyczne cechy architektury renesansowej. Jest to jeden z nielicznych tak dobrze zachowanych obiektów na Szlaku Orlich Gniazd.


41 – 45 uczniów: 460 zł/os. - kwiecień, maj, czerwiec 2020
41 – 45 uczniów: 440 zł/os. - dla wycieczki realizowanej w marcu 2020
Zgłoszenia: telefonicznie 570 104 750 lub mailowo wycieczki@amicustravel.pl

Cena wycieczki zawiera:
- wyjazd i powrót w Toruniu (wycieczka możliwa także z innych miejscowości)
- wynajem autokaru w tym: opłaty autostradowe, ViaToll, parkingowe
- realizacja programu
- bilety wstępu do miejsc ujętych w programie wycieczki
- świadczenia: 2 noclegi, 2 obiadokolacje, 2 śniadania
- opłaty za usługi pilockie i przewodnickie
- ubezpieczenie NNW 10.000 zł/os. wszystkich uczestników
- bezpłatny udział 3-4 nauczycieli

AMICUS TRAVEL