PIELGRZYMKI PO POLSCE

Sanktuaria, klasztory i miejsca kultu świętych należą do kulturowego i duchowego dziedzictwa narodu polskiego. Podążamy do nich aby umocnić się w wierze, doświadczyć nawrócenia i wyprosić potrzebne łaski. Wierzymy, że pielgrzymkowy trud ofiarowany Bogu spowoduje, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane. Zapraszamy wszystkie osoby, które planują parafialne pielgrzymki do kontaktu z naszym biurem podróży.