prev next


Wycieczki dla grup szkolnych kierunek WSCHÓD POLSKI:


WARMIA I MAZURY  2 dni

MAZURY-BIAŁOWIEŻA  2 dni

MAZURY-WILNO  3 dni

KAZIMIERZ DOLNY-LUBLIN-SANDOMIERZ  3 dni

LUBLIN-LWÓW-SANDOMIERZ  3 dni

LUBLIN-LWÓW  3 dni