LUBLIN-LWÓW 3 dni


Dzień 1
LUBLIN: STARE MIASTO
Lubelskie Stare Miasto jest jednym z najlepiej zachowanych zabytkowych zespołów urbanistycznych w Polsce. Choć Stare Miasto w Lublinie nie jest największe, znajduje się w jego obszarze całkiem sporo wartych zobaczenia obiektów. Zachwyca nie tylko miejscowych, ale przede wszystkim polskich i zagranicznych turystów, którzy coraz tłumniej przybywają do Lublina.

Zwiedzanie z przewodnikiem:
- Brama Krakowska
- Plac Łokietka, Wieża Trynitarska
- Rynek z kamieniczkami, Trybunał Koronny
- Ulica Grodzka z Bramą Grodzką
- Zamek Lubelski, Bazylika Dominkanów

LUBLIN: MUZEUM HISTORII MIASTA LUBLINA
Zbiory Muzeum dotyczą głównie historii miasta. Sporą część stanowią zabytki archeologiczne, pozyskane w czasie prac prowadzonych na terenie miasta. Oddział posiada również zbiór czasopism, jednodniówek, wydawnictw okolicznościowych, plakatów i ulotek. Interesujący jest zbiór pamiątek poświęcony powstaniu styczniowemu z fotografiami powstańców – zesłańców syberyjskich. Zbiory ikonograficzne to przede wszystkim widokówki i fotografie, ukazujące Lublin od końca XIX wieku aż po lata 60. XX wieku. Muzeum gromadzi też materiały – dokumenty, fotografie, druki reklamowe, wyroby lubelskich firm, pieczęcie związane z dziejami lubelskiego przemysłu.

LUBLIN: LUBELSKA TRASA PODZIEMNA

Spacer zabytkowymi piwnicami staromiejskimi sam w sobie dostarcza wielkich emocji, jest jednocześnie wędrówką w czasie pozwalającą odkryć przeszłość miasta. Historię rozwoju przestrzennego Lublina przybliżają makiety ukazujące miasto od VIII w. poprzez średniowiecze i wiek XVI. W podziemiach znajdują się także dwie makiety przedstawiające dawne panoramy miasta. Punktem kulminacyjnym podziemnej wędrówki jest, wzbogacona światłem i dźwiękiem ruchoma makieta wielkiego pożaru.

LUBLIN: KAPLICA ŚW. TRÓJCY NA ZAMKU LUBELSKIM
Kaplica składa się z wielobocznego prezbiterium oraz kwadratowej nawy, które zostały sklepione żebrowo. Sklepienie nawy do dziś jest podtrzymywane przez osadzony centralnie filar. W okresie renesansu kaplica zachowała gotycki charakter, jednak dołączono do niej renesansowy portal oraz szczyt zwieńczający fasadę. W połowie XV wieku wykonana została bogata polichromia. W latach 1823-26 kaplica stała się kaplicą więzienną, otynkowano ją wówczas wewnątrz i na zewnątrz, niszcząc malowidła. W XX wieku odkryto na nowo malowidła i kaplicę udostępniono do zwiedzania.

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.

Dzień 2
Śniadanie.
LWÓW: STARE MIASTO
Lwów w ostatnim czasie stał się jednym z najpopularniejszych miast wśród Polaków. Przyciąga do siebie zarówno miłośników sztuki i historii, lubiących odkrywać polskie dziedzictwo i spuściznę narodową, jak również osoby pragnące zabawy i rozrywki w dużo tańszych niż w Polsce lokalach. Ze względu na bliskość od granicy często wybierany jest zarówno na krótkie weekendowe wypady, jak i na dłuższe wycieczki. Stare Miasto od 1998 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to historyczna część Lwowa, której nie sposób ominąć w trakcie pobytu w mieście.

LWÓW: APTEKA POD CZARNYM ORŁEM
Od ponad dwóch i pół wieku działa najstarsza z istniejących we Lwowie aptek, w której funkcjonuje także muzeum. Wewnątrz znajduje się 3 tys. ekspozycji. Mamy możliwość obejrzeć sprzęt farmaceutyczny np. prasy, suszarki, moździerze. Skarbem jest waga ozdobiona rzeźbami założyciela medycyny Eskulapa i Higei. Ciekawą atrakcja jest możliwość kupna "żelaznego wina" - płynu, zawierającego żelazo.

LWÓW: KATEDRA ŁACIŃSKA WNIEBOWZIĘCIA NMP
To jeden z najstarszych i najpiękniejszych kościołów Lwowa. Znajduje się w południowo – wschodniej części Rynku. Świątynię zbudowano na zlecenie Kazimierza Wielkiego w XIV wieku, lecz jej budowa trwała grubo ponad 100 lat (dlatego też reprezentuje dziś szereg stylów architektonicznych). We wnętrzu kościoła zobaczyć możemy Wielki Ołtarz z marmurowymi kolumnami, posągami świętych i obrazem Matki Bożej Łaskawej (w ołtarzu znajduje się kopia XVI – wiecznego obrazu, oryginał przechowywany jest w Skarbcu katedry wawelskiej).

LWÓW: KAPLICA BOIMÓW
Kaplica uważana jest za najwspanialszy zabytek architektury manierystycznej jaki powstał we Lwowie. Wnętrze kaplicy, w tym także kopuła, są bardzo bogato zdobione. Wzniesiono ją jako wolnostojącą kaplicę grobową na przykatedralnym, dziś już nie istniejącym cmentarzu. Fundatorami byli członkowie bogatej patrycjuszowskiej rodziny Boimów, wywodzącej się z Węgier.

Zwiedzanie z przewodnikiem:
- Cerkiew św. Andrzeja
- Arsenał Miejski, Brama Prochowa
- Cerkiew Wołoska, Katedra Dominikańska
- Apteka Pod Czarnym Orłem
- Rynek Starego Miasta z zabytkowymi kamieniczkami
- Katedra Łacińska i Kaplica Boimow
- Pomnik Adama Mickiewicza, Hotel George

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.

Dzień 3
Śniadanie, wykwaterowanie.
LWÓW: OPERA LWOWSKA
Opera lwowska czyli Teatr Wielki to jedna z największych atrakcji Lwowa i najbardziej charakterystyczny budynek w mieście. Budynek Teatru Wielkiego zaprojektował słynny polski architekt Zygmunt Gorgolewski Wnętrza teatru zdobiły popiersia Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Kochanowskiego oraz medaliony z wizerunkami Bogusławskiego, Bohomolca, Fredry, Kamińskiego, Korzeniowskiego, Kraszewskiego, Niemcewicza i Zabłockiego. Elewację zdobił herb Polski autorstwa Edwarda Pietscha. Budynek opery lwowskiej był jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Wyposażono go w oświetlenie elektryczne, centralne ogrzewanie, nowoczesny system wentylacji, hydrauliczną maszynerię sceny, dużą liczbę wyjść ewakuacyjnych podnoszących bezpieczeństwo widzów w razie pożaru w budynku. Pierwszym przedstawieniem w Teatrze Wielkim we Lwowie była Baśń Nocy Świętojańskiej.

Zwiedzanie z przewodnikiem:
- Prospekt Swobody
- Opera Lwowska
- Katedra Ormiańska i dzielnica ormiańska
- Wzgórze Zamkowe – panorama miasta
- Cmentarz Łyczakowski i Obrońców Lwowa


41 – 45 uczniów: 490 zł/os. - kwiecień, maj, czerwiec
41 – 45 uczniów: 470 zł/os. - dla wycieczki realizowanej w marcu
Zgłoszenia: telefonicznie 570 104 750 lub mailowo wycieczki@amicustravel.pl

Cena wycieczki zawiera:
- wyjazd i powrót w Toruniu (wycieczka możliwa także z innych miejscowości)
- wynajem autokaru w tym: opłaty autostradowe, ViaToll, parkingowe
- realizacja programu
- bilety wstępu do miejsc ujętych w programie wycieczki
- świadczenia: 2 noclegi, 2 obiadokolacje, 2 śniadania
- opłaty za usługi pilockie i przewodnickie
- ubezpieczenie NNW 10.000 zł/os. w Polsce
- ubezpieczenie NNW 2.000€/os. KL 10.000€/os. na Ukrainie
- bezpłatny udział 3-4 nauczycieli

AMICUS TRAVEL