MAZURY-BIAŁOWIEŻA 2 dni


Dzień 1
ŚWIĘTA LIPKA: BAROKOWE SANKTUARIUM
Znajduje się tutaj jedno z najbardziej znanych w Polsce sanktuariów maryjnych. Świętolipska bazylika wraz z obejściem krużgankowym i klasztorem jest jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce.

GIERŁOŻ: WILCZY SZANIEC
W samym sercu Mazur znajdują się porośnięte lasem ruiny kwatery głównej Adolfa Hitlera. Zamaskowane miasteczko w lesie - 200 budynków: schrony, baraki, 2 lotniska, elektrownia, dworzec kolejowy, urządzenia klimatyzacyjne, wodociągi, ciepłownie, dwie centrale dalekopisowe. W 1944r. mieszkało tu ponad 2000 osób. 20 lipca 1944 roku pułkownik hrabia Claus Schenk von Stauffenberg dokonuje tu nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera.

MIKOŁAJKI: REJS PO JEZIORZE ŚNIARDWY
Mikołajki powstały z połączenia trzech osad rybackich: wsi zwanej Koniec i wsi Nickelsdorf oraz oddzielonej wodą wsi Kozłowo. Do chwili zbudowania pierwszego mostu w 1516 r. do Kozłowa przepływano łodziami. Miasteczko, rozłożone malowniczo po obu stronach wąskiej cieśniny między jeziorami: Tałty i Mikołajskim, z ostrą wieżycą ewangelickiego kościoła, górującą ponad wodno-lądowym pejzażem, było przez wieki kwintesencją mazurskości. Już za czasów krzyżackich funkcjonował tutaj folwark rybacki. Przy moście drogowym pływa w wodzie podobizna wielkiej ryby w koronie. Legenda głosi, że mikołajscy rybacy złowili ogromnego „króla sielaw”, który w podzięce za wypuszczenie obiecał im obfite połowy. Bardziej prawdopodobnym jest, że podobizna wielkiej sielawy, pływająca w Jeziorze Mikołajskim, jest błagalnym echem wielkiej rybiej zarazy z 1710 r., w wyniku której padł prawie cały narybek w okolicznych jeziorach. „Król sielaw” widnieje też na tarczy herbowej Mikołajek.

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.

Dzień 2
Śniadanie.
BIAŁOWIEŻA: CERKIEW ŚW. MIKOŁAJA
Cerkiew charakteryzuje się wartościami artystycznymi ze względu na wyrafinowaną architekturę oraz cenne wyposażenie. Tuż po wybudowaniu, w k. XIX w. świątynia była powszechnie uznawana (przez ówczesną prasę) za najpiękniejszą w całej guberni grodzieńskiej. Wartości historyczne związane są z kolatorami i fundatorami cerkwi - rodziną carską. Obiekt został ufundowany i wybudowany niejako pod osobistym nadzorem cara Aleksandra III, odwiedzany był przez najwybitniejszych dostojników państwowych i duchownych, był i jest miejscem ważnych uroczystości religijnych i świeckich.

BIAŁOWIEŻA: MUZEUM PRZYRODNICZO-LEŚNE
Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych i równocześnie najstarszym, czynnym muzeum województwa podlaskiego. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, a w swoich zbiorach posiada wiele cennych kolekcji naukowych i rzadkich okazów. Siedzibą Muzeum jest nowoczesny budynek, w którym w sposób innowacyjny i atrakcyjny prezentowane są zbiory przyrodnicze z dziedziny zoologii, botaniki, historycznego użytkowania Puszczy. Szczególnie silnie akcentowane są procesy ekologiczne charakterystyczne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

BIAŁOWIEŻA: REZERWAT ŚCISŁY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Symbolicznymi „drzwiami” do Rezerwatu Ścisłego jest stara dębowa brama. Wzniesiono ją w 1930 r. według projektu inż. Jasieńskiego z Krakowa. Początkowo szokowała niektórych swoją obcą dla Białowieży stylistyką i tym, że w ogóle była. Obecnie wrosła w krajobraz tak mocno, że jest nieodłącznie kojarzona z Białowieskim Parkiem Narodowym. Stała się symbolem przejścia ze świata cywilizacji do świata nienaruszonej przyrody.

BIAŁOWIEŻA: REZERWAT POKAZOWY ŻUBRÓW
W rezerwacie, w warunkach zbliżonych do naturalnych, eksponowane są żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), wilki i ryś. Rezerwat pokazowy jest znaczną atrakcją turystyczną, służy również edukacji przyrodniczej młodzieży szkolnej odwiedzającej Białowieżę.


41 – 45 uczniów: 340 zł/os. - kwiecień, maj, czerwiec 2020
41 – 45 uczniów: 325 zł/os. - dla wycieczki realizowanej w marcu 2020
Zgłoszenia: telefonicznie 570 104 750 lub mailowo wycieczki@amicustravel.pl

Cena wycieczki zawiera:
- wyjazd i powrót w Toruniu (wycieczka możliwa także z innych miejscowości)
- wynajem autokaru w tym: opłaty autostradowe, ViaToll, parkingowe
- realizacja programu
- bilety wstępu do miejsc ujętych w programie wycieczki
- świadczenia: 1 nocleg, 1 obiadokolacja, 1 śniadanie
- opłaty za usługi pilockie i przewodnickie
- ubezpieczenie NNW 10.000 zł/os. wszystkich uczestników
- bezpłatny udział 3-4 nauczycieli


AMICUS TRAVEL