W tym roku szkolnym nie drukujemy papierowych katalogów z wycieczkami.
Cała oferta wycieczek szkolnych będzie dostępna TYLKO na naszej stronie internetowej!