LIPCE REYMONTOWSKIE-NIEBIESKIE ŹRÓDŁA-GROTY NADGÓRZYCKIE-SULEJÓW
20 marca (sobota)


TORUŃ: Zbiórka i wyjazd w godzinach rannych.
Jedziemy przez Ciechocinek, Aleksandrów Kujawski i Włocławek - można dosiąść się na trasie.

LIPCE REYMONTOWSKIE: MUZEUM REGIONALNE IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA
Muzeum gromadzi, opracowuje i udostępnia zwiedzającym różnorodne eksponaty z dziedziny historii i kultury materialnej Lipiec (dawne stroje, tkaniny, hafty, wyposażenie wnętrz w chałupie lipieckiej, narzędzia rolnicze) i sąsiednich miejscowości, a także pamiątki związane bezpośrednio z postacią Władysława Reymonta. Większość dotąd zgromadzonych eksponatów muzealnych prezentowana jest w ramach stałej wystawy "Tradycje lipieckie", na którą składają się dwie części: historyczna i etnograficzna. Stałą wystawę uzupełniają ekspozycje czasowe o różnorodnej tematyce.

SKANSEN RZEKI PILICY: NIEBIESKIE ŹRÓDŁA
Niebieskie źródła – rezerwat przyrody nieożywionej o wybitnych walorach krajobrazowych, położony w dolinie Pilicy, na prawym brzegu rzeki, w południowo wschodniej części miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Są to wywierzyska krasowe jedne z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Barwa wody w basenach źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego. Zmiana odcieni barwy wody uzależniona jest od stanu pogody, stopnia nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę.

NAGÓRZYCE: PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA - GROTY NAGÓRZYCKIE
Groty Nagórzyckie to labirynt podziemnych sal, korytarzy i wnęk w dawnej kopalni piasku kwarcowego. Groty składają się z licznych korytarzy, wnęk i sal powstałych w trakcie procesu wydobywania piasku.. Największe wyrobisko zwane "salą królewską" ma 30 m długości, 25 m szerokości, 3 m wysokości. Każda komora nosiła inną nazwę, np. Boczna, Borsucza, Ciemna, Jeziorna, Niedźwiedzia, Taneczna, Złodziejska.

SULEJÓW: OPACTWO CYSTERSKIE

Klasztor obronny z kościołem, zabudowaniami i ich reliktami oraz obwarowaniami i terenem dawnych ogrodów to jeden z bardziej nobliwych i najcenniejszych polskich zabytków o wysokiej randze artystycznej oraz wartościach historycznych i naukowych. Odznacza się autentycznością zabytkowej substancji i trwałością historycznego krajobrazu kulturowego. Sulejów jest jedynym cysterskim opactwem warownym na terenie Polski z tak dobrze zachowanymi i silnie rozwiniętymi klasztornymi obwarowaniami późnośredniowiecznymi. Szczególną wartość artystyczną przedstawia kościół klasztorny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego. Surowe i skromne wnętrze kościoła znakomicie uzupełniają nowożytne marmurowe i alabastrowe ołtarze, prospekt organowy, ambona i stalle. Realizowanych było tu wiele produkcji filmowych m. in. „Potop” Andrzeja Wajdy (1974).

TORUŃ: Powrót z wycieczki w godzinach wieczornych


Cena: 165 zł/os.

Cena wycieczki zawiera:
- przejazd autokarem oraz opłaty drogowe

- realizacja programu i bilety wstępu
- usługi pilockie i przewodnickie
- ubezpieczenie NNW

Zgłoszenia na wycieczkę:
- TYLKO telefonicznie 570 104 750


AMICUS TRAVEL