PODLASIE 3 dni
17/19 lipca (poniedziałek/środa)


Dzień 1
TORUŃ: 
Wyjazd godz. 5.00

TYKOCIN: WIELKA SYNAGOGA
Barokowa Synagoga Wielka jest drugą co do wielkości synagogą w Polsce oraz jedną z najstarszych. Powstała w 1642 roku w miejscu starszej, drewnianej bożnicy, a w XVIII stuleciu została nieco rozbudowana. Synagoga reprezentuje styl barokowy z elementami renesansu. Stoi przy Małym Rynku, który stanowił centrum dzielnicy żydowskiej w Tykocinie. Od 1977 roku wraz z pobliskim domem talmudycznym nazywanym małą synagogą stanowią siedzibę Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie. Muzeum szczyci się bardzo bogatą kolekcją judaiców i jest chętnie odwiedzane przez Żydów z całego świata.

TYKOCIN: ZAMEK
Zamek to wyjątkowa i piękna atrakcja Podlasia, udostępniona dla turystów. Historia tego miejsca zaczęła się ponad pół tysiąca lat temu. Pierwszymi właścicielami narwiańskiej wyspy, gdzie dziś stoi zamek, była bogata rodzina Gasztołdów - litewskich możnowładców. Wznieśli tu oni drewnianą warownię, którą później ponoć z zawiści spalili sąsiedzi - Radziwiłłowie. Dziś zamek jest pięknie zrekonstruowany i pieczołowicie odwzorowany na podstawie danych archeologicznych i źródeł historycznych.

BIAŁYSTOK: PAŁAC I PARK BRANICKICH
Zespół pałacowo – parkowy Branickich w Białymstoku to najpiękniejszy zabytek Białegostoku, a barokowe ogrody wokół pałacu są jednymi z najpiękniejszych w Polsce. Nie można pominąć tego miejsca na mapie turystycznej Podlasia. Miejsce to jest pamiątką porodzie Branickich i nazywane jest rezydencją Branickich lub Wersalem Podlaskim. Pierwotnie, w XVI wieku pałac był zamkiem obronnym wybudowanym przez rodzinę Wiesiołowskich – ówczesnych właścicieli Białegostoku. Największy rozkwit pałacu i ogrodów otaczających rezydencję przypadł w okresie panowania rodu Branickich w Białymstoku. W latach 90. XVII w. Stefan Mikołaj Branicki rozpoczął przebudowę zamku na barokowy pałac. Jego syn – Jan Klemens Branicki kontynuował rozbudowę rezydencji jeszcze przez pięćdziesiąt lat. W tym czasie zarówno pałac, piękne ogrody wokół jak i samo miasto Białystok nabrały tak pięknego charakteru, że miejsce to okrzyknięto mianem Wersalu Polskiego.

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.

Dzień 2
Śniadanie.
BIAŁOWIEŻA: CERKIEW ŚW. MIKOŁAJA
Cerkiew charakteryzuje się wartościami artystycznymi ze względu na wyrafinowaną architekturę oraz cenne wyposażenie. Tuż po wybudowaniu, w XIX w. świątynia była powszechnie uznawana za najpiękniejszą w całej guberni grodzieńskiej. Wartości historyczne związane są z kolatorami i fundatorami cerkwi - rodziną carską. Obiekt został ufundowany i wybudowany niejako pod osobistym nadzorem cara Aleksandra III, odwiedzany był przez najwybitniejszych dostojników państwowych i duchownych, był i jest miejscem ważnych uroczystości religijnych i świeckich.

BIAŁOWIEŻA: REZERWAT ŚCISŁY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Symbolicznymi „drzwiami” do Rezerwatu Ścisłego jest stara dębowa brama. Wzniesiono ją w 1930 r. według projektu inż. Jasieńskiego z Krakowa. Początkowo szokowała niektórych swoją obcą dla Białowieży stylistyką i tym, że w ogóle była. Obecnie wrosła w krajobraz tak mocno, że jest nieodłącznie kojarzona z Białowieskim Parkiem Narodowym. Stała się symbolem przejścia ze świata cywilizacji do świata nienaruszonej przyrody.

BIAŁOWIEŻA: REZERWAT POKAZOWY ŻUBRÓW
W rezerwacie, w warunkach zbliżonych do naturalnych, eksponowane są żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), wilki i ryś. Rezerwat pokazowy jest znaczną atrakcją turystyczną, służy również edukacji przyrodniczej młodzieży szkolnej odwiedzającej Białowieżę.

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.

Dzień 3
Śniadanie, wykwaterowanie.
SUPRAŚL: CERKIEW ZWIASTOWANIA NMP
Najcenniejszym i najpiękniejszym zabytkiem Supraśla jest Monaster czyli zespół klasztorny ojców Bazylianów. To prawosławny, męski klasztor, początkami sięgający przełomu XV i XVI wieku. Na dziedzińcu klasztornym stoi niezwykle okazała, renesansowa, obronna cerkiew Zwiastowania NMP. Wnętrze świątyni jest surowe – na ścianach nie ma ozdobnych tynków ani fresków, tylko gdzie niegdzie zawieszone są ikony.

SUPRAŚL: MUZEUM IKON
Muzeum usytuowane jest w budynku dawnego Pałacu Archimandrytów na terenie klasztoru. Ma niezwykły charakter, atmosferę i umożliwia bardzo interesujące formy zwiedzania. Jest to pierwsze w Polsce interaktywne muzeum prezentujące sztukę sakralną prawosławia. Wystawy są opatrzone oprawą świetlną, obrazową i dźwiękową. Ponadto, zwiedzający mają możliwość zobaczyć mnicha piszącego ikony w swojej celi. Wszystko to nadaje niezwykły charakter całości i pozwala lepiej zrozumieć rolę ikony w prawosławiu.

KRUSZYNIANY: MECZET TATARSKI
Jest to najstarszy w Polsce meczet muzułmański. Konstrukcja świątyni jest drewniana i postawiona na planie prostokąta. Ozdabiają ją dwie wieżyczki wykończone półksiężycami. Do meczetu prowadzą dwa oddzielne wejścia, jedno do sali męskiej z mihrabem (wnęka w ścianie wskazująca kierunek Mekki), mimbarem (kazalnica) i galeryjką, drugie zaś do babińca, bowiem kobiety i mężczyźni modlą się w meczetach oddzielnie.

KRUSZYNIANY: MIZAR - CMENTARZ TATARSKI
Niedaleko meczetu na zalesionym wzgórzu znajduje się cmentarz muzułmański. Wśród starych drzew i opuszczonych nagrobków widać wiele nowych pomników, gdyż cmentarz jest nadal użytkowany. Na starych płytach zobaczyć można napisy w języku arabskim, rosyjskim i polskim, a nawet pisane cyrylicą, gdyż w XIX wieku władze carskie zabroniły Tatarom używania języka polskiego.

TORUŃ: Powrót z wycieczki ok. godz. 24.00

Cennik:
990 zł/os. - wszyscy uczestnicy

Cena wycieczki zawiera:
- realizacja programu, bilety wstępu
- przejazd autokarem, opłaty drogowe
- noclegi w pokoje 2-4 osobowe z łazienkami
- wyżywienia HB: 2 śniadania i 2 obiadokolacje
- usługi pilockie na całej trasie przejazdu
- usługi przewodnickie po Białowieskim Parku Narodowym
- ubezpieczenie NNW
- składki turystyczne

Zgłoszenia na wycieczkę:

- TYLKO telefonicznie ❗️
1. ☎️ 669 067 081   
2. ☎️ 570 104 750