PIELGRZYMKA 2 DNIOWA: CZĘSTOCHOWA – KRAKÓW

Dzień 1
CZĘSTOCHOWA: JASNA GÓRA
Zespół klasztoru ojców paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie został uznany za pomnik historii w 1994 roku. Miejsce to jest najważniejszym sanktuarium maryjnym w Polsce i funkcję tę pełni niezmiennie od początków swojego istnienia. Założony w 1382 roku klasztor paulinów, usytuowany na pograniczu trzech ziem dawnego Królestwa Polskiego: Małopolski, Wielkopolski i Śląska, stał się opiekunem cudami słynącego obrazu Matki Boskiej, obiektu narastającego przez stulecia kultu, celu licznych pielgrzymek także spoza granic kraju. Po zwycięskiej obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku Matka Boska Częstochowska ogłoszona została Królową Korony Polskiej. Ten swoisty, narodowy charakter kultu pozostaje do dziś unikalną cechą jasnogórskiego sanktuarium, pełniącego rolę ideowego łącznika i konsolidującego symbolu od pokoleń obecnego w świadomości Polaków, oddziałującego szczególnie silnie zwłaszcza w trudnych momentach dziejowych.

CZĘSTOCHOWA: JASNA GÓRA – SALA RYCERSKA
Jako reprezentatywny salon klasztoru Sala Rycerska była miejscem uroczystości klasztornych. W latach 1656, 1657, 1661 odnotowano w źródłach klasztornych posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej. Król Polski Jan Kazimierz w roku 1661 wykorzystał Salę Rycerską jako królewską salę tronową. 4 lutego tego samego roku odbywała się w niej audiencja dla posłów kozackich, zaś następnego dnia - dla posłów cara Aleksandra Michajłowicza. Pomieszczenie to wykorzystano również w czasie ślubu Michała Korybuta Wiśniowieckiego z Eleonorą Habsburżanką, który odbył się na Jasnej Górze w 1670 r., oraz zapewne w czasie pielgrzymki Jana III Sobieskiego przed bitwą pod Wiedniem w 1683 r.

CZĘSTOCHOWA: JASNA GÓRA – MUZEUM 600-LECIA JASNEJ GÓRY
Ekspozycja muzeum podzielona jest na trzy wątki. Pierwszy z nich ilustruje dzieje Cudownego Obrazu oraz związanego z nim kultu. Tutaj znajdują się wota reprezentatywne dla różnych grup pielgrzymów, w tym m.in. wybitnych przedstawicieli świata sztuki i literatury, więźniów z obozów koncentracyjnych z Dachau i Oświęcimia, a także wota Jana Pawła II. W centralnej części ekspozycji, umieszczone są trzy spośród ośmiu sukienek zdobiących Cudowny Obraz Matki Bożej.

Drugi wątek wystawy związany jest z obecnością paulinów, która przedstawiona została na dziełach sztuki malarskiej ukazujących różne epizody historyczne odnoszące się do kultu św. Pawła i powstania zakonu na Węgrzech oraz najświetniejsze postacie z dziejów polskiej prowincji paulinów i jasnogórskiego konwentu.

Wątek trzeci Muzeum 600-lecia dotyczy kulturotwórczej działalności paulinów. Tutaj znalazły swoje miejsce przykłady twórczości literackiej, muzycznej i plastycznej samych paulinów, a także wybitnych twórców pracujących dla klasztoru.

CZĘSTOCHOWA: JASNA GÓRA – BASTION ŚW. ROCHA
Na powierzchni bastionu możemy podziwiać szereg zachowanych armat, które broniły Jasną Górę przez wojskami szwedzkimi w 1655 r. Wewnątrz bastionu w specjalnie przygotowanych salach znajduje się Skarbiec Pamięci Narodu. W najstarszej części bastionu znajduje się ekspozycja „Bogurodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Wystawa obejmuje zabytki powstałe do XVIII w., w tym zbiór broni przetrzymywanej wcześniej w jasnogórskim arsenale. Druga ekspozycja obrazuje dzieje walki i martyrologii Polaków w okresie od zaborów, aż po czasy „Solidarności”. Zobaczyć można dary wotywne Lecha Wałęsy, mundury wojskowe prezydenta Ignacego Mościckiego i marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego czy pokaźny zbiór odznaczeń pułkownika Białkiewicza. Osobna część opowiada historię błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.

Dzień 2
Śniadanie, wykwaterowanie.
KRAKÓW: KATEDRA NA WAWELU, DZWON ZYGMUNTA, KRYPTY KRÓLEWSKIE
W Katedrze przy konfesji św. Stanisława nazywanej "Ołtarzem Ojczyzny" polscy królowie składali trofea wojenne. Król Władysław Jagiełło zawiesił tam zdobyte pod Grunwaldem chorągwie krzyżackie, a Jan III Sobieski sztandar turecki zdobyty po zwycięstwie pod Wiedniem. W Wieży Zygmuntowskiej w 1521 roku umieszczono Dzwon Zygmunta, który bije tylko w chwilach ważnych dla Krakowa i dla Polski. W kryptach katedry spoczywają polscy święci, władcy oraz najwybitniejsi przywódcy i poeci.

KRAKÓW: KOŚCIÓŁ NA SKAŁCE
Kościół na Skałce kojarzony jest przede wszystkim z męczeńską śmiercią biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Brutalnego morderstwa miano dokonać podczas sprawowania przez biskupa mszy św. w kościele na Skałce. Według tradycji porozrzucanych przed kościołem, pokrwawionych części ciała biskupa Stanisława pilnowały wielkie orły. Pierwotnie biskupa pochowano właśnie na Skałce, a po 10 latach trumnę przeniesiono do wawelskiej katedry. Obecnie wewnątrz kościoła, w ołtarzu kaplicy św. Stanisława, możemy zobaczyć pień, na który w momencie śmierci padły krople krwi biskupa. Na ścianie kaplicy, umieszczono zachowane resztki kamiennych stopni ołtarza, na których rozsierdzony król miał zabić męczennika.

KRAKÓW: KRYPTA ZASŁUŻONYCH
Znajdująca się pod kościołem na Skałce jednonawowa krypta, częściowo wykuta w skale, jest miejscem pochówku wielkich Polaków, zasłużonych dla kultury, nauki i sztuki. Spoczywają tu: Jan Długosz, Józef Ignacy Kraszewski, Adam Asnyk, Jacek Malczewski, Karol Szymanowski, Czesław Miłosz.

KRAKÓW: STARE MIASTO
Stare Miasto to miejsce magiczne. Przez stulecia królowie i ich ważni goście wjeżdżali do Krakowa przez Bramę Floriańską, mijali Rynek Główny i ulicami Grodzką oraz Kanoniczną docierali do Wawelu. Różnorodne stylowo kamieniczki, piękne rezydencje, wielowiekowe kościoły, majestatyczne obiekty uniwersyteckie oraz niezapomniany Wawel sprawiają, że łatwo tu zapomnieć o nowoczesności.

Spacer z przewodnikiem:
- Ulica Kanonicza z domem Jana Długosza
- Kościół św. Andrzeja i Kościół św. Piotra i Pawła
- Ulica Franciszkańska z Oknem Papieskim
- Kościół św. Franciszka z Asyżu i witraż Stanisława Wyspiańskiego „Bóg Ojciec”
- Historyczny dziedziniec Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Rynek Główny, Kościół Mariacki i Sukiennice
- Ulica Floriańska, Brama Floriańska, Barbakan i Planty

KRAKÓW: CMENTARZ RAKOWICKI
Odwiedzając Cmentarz Rakowicki warto przespacerować się aleją wiodącą w lewo od głównego wejścia, aby zobaczyć najstarsze płyty epitafijne z lat 1803-1830 oraz pomniki z pierwszej połowy XIX wieku. Spacerując główną aleją dojdziemy do grobu Jana Matejki, wybitnego malarza, przedstawiciela historyzmu, którego obrazy przedstawiały najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski. Aleja główna zaprowadzi nas dalej do nagrobka aktorki dobrze znanej po obu stronach oceanu - Heleny Modrzejewskiej. Warto także odwiedzić Aleję Zasłużonych - panteon polskiej kultury współczesnej. Znajdziemy tam m.in. groby Piotra Skrzyneckiego, założyciela kabaretu Piwnica pod Baranami i Marka Grechuty, piosenkarza i poety. Częstym celem odwiedzin na Rakowicach jest także grób Karola, Emilii i Edmunda Wojtyłów - rodziców i brata Jana Pawła II, znajdujący się w części cmentarza przy ulicy Prandoty.


Cena uzależniona jest od liczby uczestników pielgrzymki.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem.


W ramach oferty:
- przejazd autokarem oraz opłaty drogowe
- 1 nocleg, 1 obiadokolacja, 1 śniadanie
- realizacja programu i bilety wstępu
- usługi pilockie i przewodnickie
- ubezpieczenie NNW

Kontakt z biurem:
- telefonicznie 570 104 750
- mailowo wycieczki@amicustravel.pl


AMICUS TRAVEL