PIELGRZYMKA 2 DNIOWA: CZĘSTOCHOWA – OŚWIĘCIM – WADOWICE

Dzień 1
CZĘSTOCHOWA: JASNA GÓRA
Zespół klasztoru ojców paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie został uznany za pomnik historii w 1994 roku. Miejsce to jest najważniejszym sanktuarium maryjnym w Polsce i funkcję tę pełni niezmiennie od początków swojego istnienia. Założony w 1382 roku klasztor paulinów, usytuowany na pograniczu trzech ziem dawnego Królestwa Polskiego: Małopolski, Wielkopolski i Śląska, stał się opiekunem cudami słynącego obrazu Matki Boskiej, obiektu narastającego przez stulecia kultu, celu licznych pielgrzymek także spoza granic kraju. Po zwycięskiej obronie Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 roku Matka Boska Częstochowska ogłoszona została Królową Korony Polskiej. Ten swoisty, narodowy charakter kultu pozostaje do dziś unikalną cechą jasnogórskiego sanktuarium, pełniącego rolę ideowego łącznika i konsolidującego symbolu od pokoleń obecnego w świadomości Polaków, oddziałującego szczególnie silnie zwłaszcza w trudnych momentach dziejowych.

CZĘSTOCHOWA: JASNA GÓRA – SALA RYCERSKA
Jako reprezentatywny salon klasztoru Sala Rycerska była miejscem uroczystości klasztornych. W latach 1656, 1657, 1661 odnotowano w źródłach klasztornych posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej. Król Polski Jan Kazimierz w roku 1661 wykorzystał Salę Rycerską jako królewską salę tronową. 4 lutego tego samego roku odbywała się w niej audiencja dla posłów kozackich, zaś następnego dnia - dla posłów cara Aleksandra Michajłowicza. Pomieszczenie to wykorzystano również w czasie ślubu Michała Korybuta Wiśniowieckiego z Eleonorą Habsburżanką, który odbył się na Jasnej Górze w 1670 r., oraz zapewne w czasie pielgrzymki Jana III Sobieskiego przed bitwą pod Wiedniem w 1683 r.

CZĘSTOCHOWA: JASNA GÓRA – MUZEUM 600-LECIA JASNEJ GÓRY
Ekspozycja muzeum podzielona jest na trzy wątki. Pierwszy z nich ilustruje dzieje Cudownego Obrazu oraz związanego z nim kultu. Tutaj znajdują się wota reprezentatywne dla różnych grup pielgrzymów, w tym m.in. wybitnych przedstawicieli świata sztuki i literatury, więźniów z obozów koncentracyjnych z Dachau i Oświęcimia, a także wota Jana Pawła II. W centralnej części ekspozycji, umieszczone są trzy spośród ośmiu sukienek zdobiących Cudowny Obraz Matki Bożej.

Drugi wątek wystawy związany jest z obecnością paulinów, która przedstawiona została na dziełach sztuki malarskiej ukazujących różne epizody historyczne odnoszące się do kultu św. Pawła i powstania zakonu na Węgrzech oraz najświetniejsze postacie z dziejów polskiej prowincji paulinów i jasnogórskiego konwentu.

Wątek trzeci Muzeum 600-lecia dotyczy kulturotwórczej działalności paulinów. Tutaj znalazły swoje miejsce przykłady twórczości literackiej, muzycznej i plastycznej samych paulinów, a także wybitnych twórców pracujących dla klasztoru.

CZĘSTOCHOWA: JASNA GÓRA – BASTION ŚW. ROCHA
Na powierzchni bastionu możemy podziwiać szereg zachowanych armat, które broniły Jasną Górę przez wojskami szwedzkimi w 1655 r. Wewnątrz bastionu w specjalnie przygotowanych salach znajduje się Skarbiec Pamięci Narodu. W najstarszej części bastionu znajduje się ekspozycja „Bogurodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Wystawa obejmuje zabytki powstałe do XVIII w., w tym zbiór broni przetrzymywanej wcześniej w jasnogórskim arsenale. Druga ekspozycja obrazuje dzieje walki i martyrologii Polaków w okresie od zaborów, aż po czasy „Solidarności”. Zobaczyć można dary wotywne Lecha Wałęsy, mundury wojskowe prezydenta Ignacego Mościckiego i marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego czy pokaźny zbiór odznaczeń pułkownika Białkiewicza. Osobna część opowiada historię błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.

Dzień 2
Śniadanie, wykwaterowanie.
OŚWIĘCIM: OBÓZ ZAGŁADY AUSCHWITZ-BIRKENAU
Na teren obozu Auschwitz w Oświęcimiu prowadzi słynna brama z napisem głoszącym Arbeit macht frei - praca czyni wolnym. Dalej stoją szeregi ponurych budynków, w których zorganizowano wystawy związane z działalnością tutejszych obozów zagłady. Największe wrażenie i poczucie przygnębienia wywołują wystawy w budynkach o nr 4-7, gdzie prócz tragicznych zdjęć zobaczyć można ogromne ilości zebranych okularów, butów czy walizek więźniów. W budynku nr 11 mieściła się cela głodowa, w której zginął, ratując innego więźnia, Św. Maksymilian Kolbe. Obóz Auschwitz jest dla świata symbolem terroru i ludobójstwa.

WADOWICE: DOM RODZINNY KAROLA WOJTYŁY
Dom, w którym 18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła i spędził w nim dzieciństwo i młodość. W latach 1919 - 1938 rodzina Wojtyłów zajmowała na piętrze dwa pokoje z kuchnią. W 1984 r. powstała tu wystawa papieska udostępniona do zwiedzania. W 2010 rozpoczął się gruntowny remont budynku, w wyniku którego na potrzeby muzeum zaadaptowano nie tylko mieszkanie Wojtyłów, ale całą kamienicę. Po otwarciu w 2014 r. turyści mogą, dzięki multimedialnej ekspozycji rozmieszczonej na ponad 1000 m2 powierzchni, zapoznać się z całą drogą życiową św. Jana Pawła II. Sercem muzeum jest mieszkanie Wojtyłów, w którym Karol przyszedł na świat i przeżył 18 lat. Wewnątrz znajdują się oryginalne eksponaty związane z rodziną Wojtyłów.

WADOWICE: BAZYLIKA OFIAROWANIA NMP
Kiedy 16 października 1978 roku na Stolicę Piotrową wybrany został pochodzący z Wadowic Karol Wojtyła – papież Jan Paweł II, wadowicka świątynia stała się znana na całym świecie. Licznie odwiedzana przez pielgrzymów z wielu krajów jest ośrodkiem kultu religijnego o coraz większym znaczeniu. Od strony południowo-zachodniej powstała kaplica papieska, w której złożone są relikwie św. Jana Pawła II. Wystrój kaplicy stanowią elementy papieskiego ołtarza wzniesionego przed Bazyliką z okazji spotkania Benedykta XVI z wiernymi w Wadowicach 27 maja 2006 roku, podczas papieskiej pielgrzymki śladami Wielkiego Poprzednika. Kaplicy symbolicznie strzegą postacie strażników w barwnych mundurach Gwardii Szwajcarskiej.


Cena uzależniona jest od liczby uczestników pielgrzymki.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem.


W ramach oferty:
- przejazd autokarem oraz opłaty drogowe
- 1 nocleg, 1 obiadokolacja, 1 śniadanie
- realizacja programu i bilety wstępu
- usługi pilockie i przewodnickie
- ubezpieczenie NNW

Kontakt z biurem:
- telefonicznie 570 104 750
- mailowo wycieczki@amicustravel.pl


AMICUS TRAVEL