PIELGRZYMKA 3 DNIOWA: PODLASIE – SZLAKIEM CZTERECH RELIGII

Dzień 1
TYKOCIN: WIELKA SYNAGOGA
Barokowa Synagoga Wielka jest drugą co do wielkości synagogą w Polsce oraz jedną z najstarszych. Powstała w 1642 roku w miejscu starszej, drewnianej bożnicy, a w XVIII stuleciu została nieco rozbudowana. Synagoga reprezentuje styl barokowy z elementami renesansu. Stoi przy Małym Rynku, który stanowił centrum dzielnicy żydowskiej w Tykocinie.

TYKOCIN: ZAMEK
Zamek to wyjątkowa i piękna atrakcja Podlasia, udostępniona dla turystów. Historia tego miejsca zaczęła się ponad pół tysiąca lat temu. Pierwszymi właścicielami narwiańskiej wyspy, gdzie dziś stoi zamek, była bogata rodzina Gasztołdów - litewskich możnowładców. Wznieśli tu oni drewnianą warownię, którą później ponoć z zawiści spalili sąsiedzi - Radziwiłłowie. Dziś zamek jest pięknie zrekonstruowany i pieczołowicie odwzorowany na podstawie danych archeologicznych i źródeł historycznych.

PENTOWO: EUROPEJSKA WIEŚ BOCIANIA
Wioska w 2001 roku otrzymała tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej. Wieś Bocianią tworzy skupisko ponad 30 zasiedlonych gniazd, rozlokowanych na drzewach, budynkach i słupach. Bocian krążący nad głowami, żerujący w polu lub brodzący nad rozlewiskiem Narwi to piękny kadr zdjęcia i ogromna radość obserwatora.

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.

Dzień 2
Śniadanie.
SUPRAŚL: CERKIEW ZWIASTOWANIA NMP
Najcenniejszym i najpiękniejszym zabytkiem Supraśla jest Monaster czyli zespół klasztorny ojców Bazylianów. To prawosławny, męski klasztor, początkami sięgający przełomu XV i XVI wieku. Na dziedzińcu klasztornym stoi niezwykle okazała, renesansowa, obronna cerkiew Zwiastowania NMP. Wnętrze świątyni jest surowe – na ścianach nie ma ozdobnych tynków ani fresków, tylko gdzie niegdzie zawieszone są ikony.

SUPRAŚL: MUZEUM IKON
Muzeum usytuowane jest w budynku dawnego Pałacu Archimandrytów na terenie klasztoru. Ma niezwykły charakter, atmosferę i umożliwia bardzo interesujące formy zwiedzania. Jest to pierwsze w Polsce interaktywne muzeum prezentujące sztukę sakralną prawosławia. Wystawy są opatrzone oprawą świetlną, obrazową i dźwiękową. Ponadto, zwiedzający mają możliwość zobaczyć mnicha piszącego ikony w swojej celi. Wszystko to nadaje niezwykły charakter całości i pozwala lepiej zrozumieć rolę ikony w prawosławiu.

KRUSZYNIANY: MECZET TATARSKI
Jest to najstarszy w Polsce meczet muzułmański. Konstrukcja świątyni jest drewniana i postawiona na planie prostokąta. Ozdabiają ją dwie wieżyczki wykończone półksiężycami. Do meczetu prowadzą dwa oddzielne wejścia, jedno do sali męskiej z mihrabem (wnęka w ścianie wskazująca kierunek Mekki), mimbarem (kazalnica) i galeryjką, drugie zaś do babińca, bowiem kobiety i mężczyźni modlą się w meczetach oddzielnie.

KRUSZYNIANY: MIZAR - CMENTARZ TATARSKI
Niedaleko meczetu na zalesionym wzgórzu znajduje się cmentarz muzułmański. Wśród starych drzew i opuszczonych nagrobków widać wiele nowych pomników, gdyż cmentarz jest nadal użytkowany. Na starych płytach zobaczyć można napisy w języku arabskim, rosyjskim i polskim, a nawet pisane cyrylicą, gdyż w XIX wieku władze carskie zabroniły Tatarom używania języka polskiego.

SOKÓŁKA: MIEJSCE CUDU EUCHARYSTYCZNEGO
W kościele św. Antoniego 12 października 2008 roku w trakcie udzielania Komunii Świętej kapłanowi wypadł na stopień ołtarza konsekrowany komunikant. Po kilku dniach okazało się, że pojawiła się na nim plamka o czerwonej barwie, przypominająca skrzep krwi, mający postać żywej cząstki ciała. Badania wykonane w Białostockiej Akademii Medycznej wykazały, że na hostii znajduje się fragment mięśnia sercowego człowieka będącego w agonii.

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.

Dzień 3
Śniadanie, wykwaterowanie.
BIAŁYSTOK: PAŁAC I PARK BRANICKICH
Zespół pałacowo – parkowy Branickich w Białymstoku to najpiękniejszy zabytek Białegostoku, a barokowe ogrody wokół pałacu są jednymi z najpiękniejszych w Polsce. Nie można pominąć tego miejsca na mapie turystycznej Podlasia. Miejsce to nazywane jest rezydencją Branickich lub Wersalem Podlaskim.

BIAŁYSTOK: CERKIEW ŚW. DUCHA
To największa prawosławna cerkiew w Polsce. Jest to cerkiew jednonawowa z pięcioma kopułami. Koncepcja architektoniczna budowli oparła się na symbolice Zesłania Ducha Świętego - ściany i kopuły świątyni mają kształt języków ognia, a kopuły dodatkowo symbolizują postaci Jezusa Chrystusa i czterech ewangelistów. Nowoczesne, piękne wnętrze nawiązuje do tradycji prawosławnej. Przy cerkwi stoi dzwonnica licząca 70 m wysokości która pełni zarazem funkcję bramy prowadzącej na teren cerkiewny.

BIAŁYSTOK: CERKIEW ŚW. MIKOŁAJA CUDOTWÓRCY
To główna świątynia prawosławna w mieście. Ściany zewnętrzne świątyni zdobią pilastry z kapitelami w stylu doryckim, pokryte motywami liści. Wewnątrz świątyni mieści się drewniany ikonostas oddzielający prezbiterium od naw znajdujących się w trzech ramionach krzyża. Ściany wewnętrzne świątyni ozdobione są przepięknymi freskami.

BIAŁYSTOK: SŁYNNE MURALE
Od kilku już lat Białystok jest znany z murali czyli niebanalnych, wielkoformatowych malowideł ściennych zdobiących przestrzenie miast. Najbardziej znane z nich to: Dziewczynka z Konewką, Wyślij pocztówkę do Babci i Zenek Martyniuk.


Cena uzależniona jest od liczby uczestników pielgrzymki.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem.


W ramach oferty:
- przejazd autokarem oraz opłaty drogowe
- 2 noclegi, 2 obiadokolacje, 2 śniadania
- realizacja programu i bilety wstępu
- usługi pilockie i przewodnickie
- ubezpieczenie NNW

Kontakt z biurem:
- telefonicznie 570 104 750
- mailowo wycieczki@amicustravel.pl


AMICUS TRAVEL