KOWNO-WILNO-TROKI
3 dni


Dzień 1
KOWNO: STARE MIASTO
Będąc na Litwie obowiązkowo należy odwiedzić Kowno. I to nie dlatego, że jest to drugie pod względem liczby mieszkańców miasto Litwy, ale przede wszystkim z uwagi na jego piękne położenie, zabytki architektury i historię. To tutaj w dwudziestoleciu międzywojennym, gdy Wilno było w rękach Polaków została tymczasowo przeniesiona stolica Litwy. Ślady bogatej historii miasta spotykamy na każdym kroku. Znajdziemy tu moc wartych obejrzenia zabytkowych obiektów z różnych okresów.

Zwiedzanie z przewodnikiem:
- Stare Miasto z Rynkiem i zabytkowymi kamienicami
- Ratuszem Miejski „Biały Łabędź”
- Bazylika św. Piotra i Pawła
- Dom Perkuna, Zamek, Aleja Wolności
- Kościół św. Michała Archanioła

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.

Dzień 2
Śniadanie.
WILNO: OSTRA BRAMA
Obecnie Ostra Brama dla większości jest miejscem świętym – sanktuarium Maryjnym. W kaplicy ostrobramskiej znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Miłosiernej. Jest to jeden z najwybitniejszych renesansowych dzieł malarskich na Litwie.

WILNO: KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY I KLASZTOR BAZYLIANÓW
Klasztor i cerkiew Św. Trójcy jest często odwiedzana przez turystów Polski. Przyciąga ich tu przede wszystkim słynna Cela Konrada. W 1823 roku władze carskie zarekwirowały zakonnikom część klasztoru z przeznaczeniem na więzienie, w którym przetrzymywano m.in. członków towarzystw filaretów i filomatów i polskich działaczy niepodległościowych.

WILNO: DAWNA DZIELNICA ŻYDOWSKA
Prawo do zamieszkania na terenie miasta Żydzi otrzymali w połowie XVI wieku. Podczas II wojny światowej na terenie dzielnicy żydowskiej znajdowało się getto. Obecnie są tu liczne małe kolorowe sklepiki oraz restauracyjki położone przy wąskich i bardzomalowniczych uliczkach.

WILNO: SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Z OBRAZEM „Jezu Ufam Tobie”
Obecnie w kościele znajduje się słynący na całym świecie z cudów oryginalny obraz Miłosierdzia Bożego, namalowany według wskazówek św. siostry Faustyny.

WILNO: UNIWERSYTET WILEŃSKI
Uniwersytet Wileński to kolejne miejsce, w którym widać ślady polskości. Założony w 1579 roku przez króla Stefana Batorego należy do najstarszych uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej. Pierwszym rektorem był kaznodzieja Piotr Skarga, a wśród znanych studentów można wymienić Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Czesława Miłosza.

WILNO: MUZEUM ADAMA MICKIEWICZA
Ekspozycja muzeum mieszczącego się w domu, w którym mieszkał wielki polski poeta romantyk i patriota litewski prezentuje kolekcję pierwszych edycji utworów Mickiewicza i pierwsze ich przekłady na inne języki, listy oraz rzeczy osobiste poety.

WILNO: KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY
Kościół św. Anny jest arcydziełem późnego gotyku. Popularna legenda głosi, że Napoleon Bonaparte zachwycony finezyjnością architektury tego kościoła chciał go na dłoni przenieść do Paryża. W prawie niezmienionym kształcie kościół św. Anny przez pięć stuleci przetrwał do dnia dzisiejszego i stał się jednym z symboli Wilna.

WILNO: GÓRA TRZECH KRZYŻY
Źródła historyczne podają, że trzy drewniane krzyże stały na górze już w 1636 roku. Krzyże te, według legendy, miały upamiętniać męczeńską śmierć trzech franciszkanów. Stojąc na tarasie widokowym na Górze Trzech Krzyży można zapomnieć o całym świecie. Przepiękny widok na całe Wilno zapiera dech w piersiach.

WILNO: CMENTARZ NA ROSSIE, MAUZOLEUM MATKI I SERCA SYNA
Cmentarz na Rossie jest jednym z obowiązkowych punktów podczas odwiedzin Wilna. Jest to jedna z czterech polskich nekropolii narodowych, czyli miejsc, w których pochowanych zostało wielu naszych wybitnych rodaków oraz żołnierzy walczących w latach 1919-1920 i 1939-1944. Rossa – to prawdziwa skarbnica pamiątek kultury polskiej w Wilnie. Nagrobki cmentarza stanowią wyjątkową kolekcję sztuki sepulkralnej o randze europejskiej.

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.

Dzień 3
Śniadanie, wykwaterowanie.
TROKI: ZAMEK WIELKICH KSIĄŻĄT LITEWSKICH
Zamek Trocki to symbol Trok, świadectwo świetności i potęgi państwa, najbardziej okazały i najstarszy architektoniczny zespół obronny na Litwie. Jest to jedyna twierdza położona na wyspie w kraju. Zamek, zbudowany pośród malowniczego ciągu jezior, stał się jedną z rezydencji władców litewskich i królów polskich. Obronność zamku wzmacniały baszty strażnicze.

TROKI: DZIELNICA KARAIMSKA
Legenda głosi, że na teren Trok Karaimów sprowadził kniaź Witold. Wyróżniali się oni nie tylko odmienną religią ale i strojami, architekturą, językiem i kuchnią. Budowali charakterystyczne domy z trzema oknami - jednym dla Boga, jednym dla kniazia i ostatnim dla gospodarza. Kuchni karaimskiej można spróbować w postaci pysznych kibinów.

TROKI: KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA NMP Z OBRAZEM PATRONKI LITWY
Życie kościoła w Trokach jestpołączone z historią obrazu Matki Boskiej – najdroższej relikwii miasta. Obraz pochodzi z XVI w. Koronacja Madonny Trockiej odbyła się w 1718 r. Jest to najstarszy ośrodek maryjny na Litwie. Tradycja pielgrzymowania do stóp Matki Bożej Trockiej, Patronki Litwy, sięga XVII wieku. O licznych cudach świadczą dziękczynne wota.


Cena wycieczki uzależniona jest od liczby uczniów oraz miejsca wyjazdu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem.


W ramach oferty:
- świadczenia: 2 noclegi, 2 obiadokolacje, 2 śniadania
- przejazd autokarem oraz opłaty drogowe
- realizacja programu i bilety wstępu
- bezpłatny udział 3/4 nauczycieli
- usługi pilockie i przewodnickie
- ubezpieczenie NNW i KL

Kontakt z biurem:
- telefonicznie 570 104 750
- mailowo wycieczki@amicustravel.pl


AMICUS TRAVEL