SZLAKIEM TATARÓW I PRAWOSŁAWIA
3 dni


Dzień 1
TYKOCIN: WIELKA SYNAGOGA
Barokowa Synagoga Wielka jest drugą co do wielkości synagogą w Polsce oraz jedną z najstarszych. Powstała w 1642 roku w miejscu starszej, drewnianej bożnicy, a w XVIII stuleciu została nieco rozbudowana. Synagoga reprezentuje styl barokowy z elementami renesansu. Stoi przy Małym Rynku, który stanowił centrum dzielnicy żydowskiej w Tykocinie. Od 1977 roku wraz z pobliskim domem talmudycznym nazywanym małą synagogą stanowią siedzibę Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie. Muzeum szczyci się bardzo bogatą kolekcją judaiców i jest chętnie odwiedzane przez Żydów z całego świata.

TYKOCIN: ZAMEK
Zamek w to wyjątkowa, piękna atrakcja Podlasia, udostępniona dla turystów. Historia tego miejsca zaczęła się ponad pół tysiąca lat temu. Pierwszymi właścicielami narwiańskiej wyspy, gdzie dziś stoi zamek, była bogata rodzina Gasztołdów - litewskich możnowładców. Wznieśli tu oni drewnianą warownię, którą później ponoć z zawiści spalili sąsiedzi - Radziwiłłowie. Dziś zamek jest pięknie zrekonstruowany i pieczołowicie odwzorowany na podstawie danych archeologicznych i źródeł historycznych.

PENTOWO: EUROPEJSKA WIEŚ BOCIANIA
Wioska w 2001 roku otrzymała tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej. Wieś Bocianią tworzy skupisko ponad 30 zasiedlonych gniazd, rozlokowanych na drzewach, budynkach i słupach. Obserwacji bocianów można dokonywać zarówno z perspektywy własnego wzrostu jak i z wysokości wież widokowych na terenie dworku. Oba warianty dostarczają ciekawych wrażeń. Bocian krążący nad głowami, żerujący w polu lub brodzący nad rozlewiskiem Narwi to piękny kadr zdjęcia i ogromna radość obserwatora.

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.


Dzień 2
Śniadanie.
SUPRAŚL: CERKIEW ZWIASTOWANIA NMP
Najcenniejszym i najpiękniejszym zabytkiem Supraśla jest Monaster czyli zespół klasztorny ojców Bazylianów. To prawosławny, męski klasztor, początkami sięgający przełomu XV i XVI wieku. Na dziedzińcu klasztornym stoi niezwykle okazała, renesansowa, obronna cerkiew Zwiastowania NMP. Wnętrze świątyni jest surowe – na ścianach nie ma ozdobnych tynków ani fresków, tylko gdzie niegdzie zawieszone są ikony. Największy zachwyt w świątyni wywołuje ogromny,pozłacany żyrandol, również ozdobiony ikonami.

SUPRAŚL: MUZEUM IKON
Muzeum Ikon jest usytuowane w budynku dawnego Pałacu Archimandrytów (przeorów zakonu Bazylianów) na terenie klasztoru. Obiekt ma w swojej kolekcji ok. 1200 XVIII i XIX – wiecznych ikon, przedmiotów sakralnych i unikalnych fresków. Muzeum to jest inne niż wszystkie, ma niezwykły charakter, atmosferę i umożliwia bardzo interesujące formy zwiedzania. Jest to pierwsze w Polsce interaktywne muzeum prezentujące sztukę sakralną prawosławia. Wystawy są opatrzone oprawą świetlną, obrazową i dźwiękową. Ponadto, zwiedzający mają możliwość zobaczyć mnicha piszącego ikony w swojej celi. Wszystko to nadaje niezwykły charakter całości i pozwala poczuć atmosferę i zrozumieć rolę ikony w Prawosławiu.

KRUSZYNIANY: MECZET TATARSKI
Meczet w Kruszynianach pochodzi z XVIII wieku, ale jego historia sięga króla Jana III Sobieskiego. Jest to najstarszy w Polsce meczet muzułmański. Konstrukcja świątyni jest drewniana i postawiona na planie prostokąta. Ozdabiają ją dwie wieżyczki wykończone półksiężycami. Do meczetu prowadzą dwa oddzielne wejścia, jedno do sali męskiej z mihrabem (wnęka w ścianie wskazująca kierunek Mekki), mimbarem (kazalnica) i galeryjką, drugie zaś do babińca, bowiem kobiety i mężczyźni modlą się oddzielnie.

KRUSZYNIANY: MIZAR - CMENTARZ TATARSKI
Niedaleko meczetu na zalesionym wzgórzu znajduje się cmentarz muzułmański. Wśród starych drzew i opuszczonych nagrobków widać wiele nowych pomników, gdyż cmentarz jest nadal użytkowany. Na starych płytach zobaczyć można napisy w języku arabskim, rosyjskim i polskim, a nawet pisane cyrylicą, gdyż w XIX wieku władze carskie zabroniły Tatarom używania języka polskiego.

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.

Dzień 3

Śniadanie, wykwaterowanie.
BIAŁYSTOK: PAŁAC I PARK BRANICKICH
Zespół pałacowo – parkowy Branickich w Białymstoku to najpiękniejszy zabytek Białegostoku, a barokowe ogrody wokół pałacu są jednymi z najpiękniejszych w Polsce. Nie można pominąć tego miejsca na mapie turystycznej Podlasia. Miejsce to jest pamiątką porodzie Branickich i nazywane jest rezydencją Branickich lub Wersalem Podlaskim. Pierwotnie, w XVI wieku pałac był zamkiem obronnym wybudowanym przez rodzinę Wiesiołowskich – ówczesnych właścicieli Białegostoku. Największy rozkwit pałacu i ogrodów otaczających rezydencję przypadł w okresie panowania rodu Branickich w Białymstoku. W latach 90. XVII w. Stefan Mikołaj Branicki rozpoczął przebudowę zamku na barokowy pałac. Jego syn – Jan Klemens Branicki kontynuował rozbudowę rezydencji jeszcze przez pięćdziesiąt lat. W tym czasie zarówno pałac, piękne ogrody wokół jak i samo miasto Białystok nabrały tak pięknego charakteru, że miejsce to okrzyknięto mianem Wersalu Polskiego.

BIAŁYSTOK: CERKIEW ŚW. DUCHA
To największa prawosławna cerkiew w Polsce. Jest to cerkiew jednonawowa z pięcioma kopułami. Koncepcja architektoniczna budowli oparła się na symbolice Zesłania Ducha Świętego - ściany i kopuły świątyni mają kształt języków ognia, a kopuły dodatkowo symbolizują postaci Jezusa Chrystusa i czterech ewangelistów. Nowoczesne, piękne wnętrze nawiązuje do tradycji prawosławnej. Przy cerkwi stoi dzwonnica licząca 70 m wysokości która pełni zarazem funkcję bramy prowadzącej na teren cerkiewny.

BIAŁYSTOK: CERKIEW ŚW. MIKOŁAJA CUDOTWÓRCY
To główna świątynia prawosławna w mieście. Dziewiętnastowieczny sobór wybudowano na planie krzyża greckiego w stylu neoklasycystycznym. Ściany zewnętrzne świątyni zdobią pilastry z kapitelami w stylu doryckim, pokryte motywami liści. Do środka prowadzą cztery wejścia: główne, dwa boczne i jedno od strony zakrystii. Wewnątrz świątyni mieści się drewniany ikonostas oddzielający prezbiterium od naw znajdujących się w trzech ramionach krzyża. Zdobią go m.in. wizerunki Jezusa Chrystusa Pantokratora, Matki Boskiej, a także ikony archaniołów Michała i Gabriela oraz czterech ewangelistów. Ściany wewnętrzne świątyni ozdobione są przepięknymi freskami.


Można zmodyfikować program wycieczki o atrakcje:
- Bohoniki: Meczet tatarski
- Posiłek w restauracji tatarskiej


Cena wycieczki uzależniona jest od liczby uczniów oraz miejsca wyjazdu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem.


W ramach oferty:
- świadczenia: 2 noclegi, 2 obiadokolacje, 2 śniadania
- przejazd autokarem oraz opłaty drogowe
- realizacja programu i bilety wstępu
- bezpłatny udział 3/4 nauczycieli
- usługi pilockie i przewodnickie
- ubezpieczenie NNW

Kontakt z biurem:
- telefonicznie 570 104 750
- mailowo wycieczki@amicustravel.pl


AMICUS TRAVEL