PODLASIE-BIAŁOWIEŻA
3 dni


Dzień 1
TYKOCIN: WIELKA SYNAGOGA
Barokowa Synagoga Wielka jest drugą co do wielkości synagogą w Polsce oraz jedną z najstarszych. Powstała w 1642 roku w miejscu starszej, drewnianej bożnicy, a w XVIII stuleciu została nieco rozbudowana. Synagoga reprezentuje styl barokowy z elementami renesansu. Stoi przy Małym Rynku, który stanowił centrum dzielnicy żydowskiej w Tykocinie. Od 1977 roku wraz z pobliskim domem talmudycznym nazywanym małą synagogą stanowią siedzibę Muzeum Kultury Żydowskiej w Tykocinie. Muzeum szczyci się bardzo bogatą kolekcją judaiców i jest chętnie odwiedzane przez Żydów z całego świata.

TYKOCIN: ZAMEK
Zamek w to wyjątkowa, piękna atrakcja Podlasia, udostępniona dla turystów. Historia tego miejsca zaczęła się ponad pół tysiąca lat temu. Pierwszymi właścicielami narwiańskiej wyspy, gdzie dziś stoi zamek, była bogata rodzina Gasztołdów - litewskich możnowładców. Wznieśli tu oni drewnianą warownię, którą później ponoć z zawiści spalili sąsiedzi - Radziwiłłowie. Dziś zamek jest pięknie zrekonstruowany i pieczołowicie odwzorowany na podstawie danych archeologicznych i źródeł historycznych.

PENTOWO: EUROPEJSKA WIEŚ BOCIANIA
Wioska w 2001 roku otrzymała tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej. Wieś Bocianią tworzy skupisko ponad 30 zasiedlonych gniazd, rozlokowanych na drzewach, budynkach i słupach. Obserwacji bocianów można dokonywać zarówno z perspektywy własnego wzrostu jak i z wysokości wież widokowych na terenie dworku. Oba warianty dostarczają ciekawych wrażeń. Bocian krążący nad głowami, żerujący w polu lub brodzący nad rozlewiskiem Narwi to piękny kadr zdjęcia i ogromna radość obserwatora.

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.


Dzień 2
Śniadanie.
BIAŁOWIEŻA: CERKIEW ŚW. MIKOŁAJA
Cerkiew charakteryzuje się wartościami artystycznymi ze względu na wyrafinowaną architekturę oraz cenne wyposażenie. Tuż po wybudowaniu, w XIX w. świątynia była powszechnie uznawana za najpiękniejszą w całej guberni grodzieńskiej. Wartości historyczne związane są z kolatorami i fundatorami cerkwi - rodziną carską. Obiekt został ufundowany i wybudowany niejako pod osobistym nadzorem cara Aleksandra III, odwiedzany był przez najwybitniejszych dostojników państwowych i duchownych, był i jest miejscem ważnych uroczystości religijnych i świeckich.

BIAŁOWIEŻA: REZERWAT ŚCISŁY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Symbolicznymi „drzwiami” do Rezerwatu Ścisłego jest stara dębowa brama. Wzniesiono ją w 1930 r. według projektu inż. Jasieńskiego z Krakowa. Początkowo szokowała niektórych swoją obcą dla Białowieży stylistyką i tym, że w ogóle była. Obecnie wrosła w krajobraz tak mocno, że jest nieodłącznie kojarzona z Białowieskim Parkiem Narodowym. Stała się symbolem przejścia ze świata cywilizacji do świata nienaruszonej przyrody.

BIAŁOWIEŻA: REZERWAT POKAZOWY ŻUBRÓW
W rezerwacie, w warunkach zbliżonych do naturalnych, eksponowane są żubry, koniki polskie typu tarpana, łosie, jelenie, sarny, dziki, żubronie (krzyżówka żubra z bydłem domowym), wilki i ryś. Rezerwat pokazowy jest znaczną atrakcją turystyczną, służy również edukacji przyrodniczej młodzieży szkolnej odwiedzającej Białowieżę.

Przyjazd na miejsce zakwaterowania, obiadokolacja.


Dzień 3
Śniadanie, wykwaterowanie.
BIAŁYSTOK: PAŁAC I PARK BRANICKICH
Zespół pałacowo – parkowy Branickich w Białymstoku to najpiękniejszy zabytek Białegostoku, a barokowe ogrody wokół pałacu są jednymi z najpiękniejszych w Polsce. Nie można pominąć tego miejsca na mapie turystycznej Podlasia. Miejsce to jest pamiątką porodzie Branickich i nazywane jest rezydencją Branickich lub Wersalem Podlaskim. Pierwotnie, w XVI wieku pałac był zamkiem obronnym wybudowanym przez rodzinę Wiesiołowskich – ówczesnych właścicieli Białegostoku. Największy rozkwit pałacu i ogrodów otaczających rezydencję przypadł w okresie panowania rodu Branickich w Białymstoku. W latach 90. XVII w. Stefan Mikołaj Branicki rozpoczął przebudowę zamku na barokowy pałac. Jego syn – Jan Klemens Branicki kontynuował rozbudowę rezydencji jeszcze przez pięćdziesiąt lat. W tym czasie zarówno pałac, piękne ogrody wokół jak i samo miasto Białystok nabrały tak pięknego charakteru, że miejsce to okrzyknięto mianem Wersalu Polskiego.

SUPRAŚL: CERKIEW ZWIASTOWANIA NMP
Najcenniejszym i najpiękniejszym zabytkiem Supraśla jest Monaster czyli zespół klasztorny ojców Bazylianów. To prawosławny, męski klasztor, początkami sięgający przełomu XV i XVI wieku. Na dziedzińcu klasztornym stoi niezwykle okazała, renesansowa, obronna cerkiew Zwiastowania NMP. Wnętrze świątyni jest surowe – na ścianach nie ma ozdobnych tynków ani fresków, tylko gdzie niegdzie zawieszone są ikony. Największy zachwyt w świątyni wywołuje ogromny, pozłacany żyrandol, również ozdobiony ikonami.

SUPRAŚL: MUZEUM IKON

Muzeum Ikon jest usytuowane w budynku dawnego Pałacu Archimandrytów (przeorów zakonu Bazylianów) na terenie klasztoru. Obiekt ma w swojej kolekcji ok. 1200 XVIII i XIX – wiecznych ikon, przedmiotów sakralnych i unikalnych fresków. Muzeum to jest inne niż wszystkie, ma niezwykły charakter, atmosferę i umożliwia bardzo interesujące formy zwiedzania. Jest to pierwsze w Polsce interaktywne muzeum prezentujące sztukę sakralną prawosławia. Wystawy są opatrzone oprawą świetlną, obrazową i dźwiękową. Ponadto, zwiedzający mają możliwość zobaczyć mnicha piszącego ikony w swojej celi. Wszystko to nadaje niezwykły charakter całości i pozwala poczuć atmosferę i zrozumieć rolę ikony w Prawosławiu.


Można zmodyfikować program wycieczki o atrakcje:
- Białowieża: Muzeum Przyrodniczo - Leśne


Cena wycieczki uzależniona jest od liczby uczniów oraz miejsca wyjazdu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem.


W ramach oferty:
- świadczenia: 2 noclegi, 2 obiadokolacje, 2 śniadania
- przejazd autokarem oraz opłaty drogowe
- realizacja programu i bilety wstępu
- bezpłatny udział 3/4 nauczycieli
- usługi pilockie i przewodnickie
- ubezpieczenie NNW

Kontakt z biurem:
- telefonicznie 570 104 750
- mailowo wycieczki@amicustravel.pl


AMICUS TRAVEL